Ülkemizde ilk olarak 1985 yılında üç HIV/AIDS vakası bildirilmiş, dha sonra her yıl vaka sayılarında giderek artış gözlenmiştir.

1985 yılından 15 Kasım 2021 tarihine kadar doğrulaması testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan 29,284 HIV(+) kişi ve 2052 AIDS vakası mevcuttur. Vakaların %81,2’si erkek, %18,8’i kadın olup %16’sı yabancı uyruklu kişilerden oluşmaktadır. Vakaların en fazla görüldüğü yaş grubu 25-29 ve 30-34 yaş grubudur.

Referans: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/hiv-aids/hiv-aids-liste/hiv-aids-istatislik.html (Erişim Tarihi: 24 Haziran 2022)

 

Referanslar:

  1. Tümer A. HIV/AIDS nedir? Hacettepe Üniversitesi HIV/AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi Yayını 5.Mart.2013
  2. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü Daire Başkanlığı, 2016 verileri
  3. Tümer A. HIV/AIDS Epidemiyolojisi ve Korunma Hacettepe Üniversitesi HIV/AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi Yayını 5.Mart.2013
  4. Eren Ş, Taşdelen-Fışgın N, Baykam N, Çelikbaş AK, Güven T, Dokuzoğuz B. HIV/AIDS Olgularında Ölüm Nedenleri. Turk J HIV/AIDS 2003;6(4):113-6.